4
jan

Wat is Microsoft Power BI?

Power BI is een suite van Microsoft met analytics die het mogelijk maakt om gegevens inzichtelijk te maken en inzichten te delen. De inzichten komen tot leven in de Power BI dashboards die 360-graden beeld geven van de belangrijkste statistieken op één plaats en real time. Deze inzichten kunnen weergegeven worden op elk device (Power BI Mobile apps) en kunnen sinds kort zelfs weergegeven worden in web- of mobiele applicaties (Power BI Embedded).

Microsoft Power BI Desktop

Het gebruik van Power BI omvat o.a. de volgende stappen:

 1. Databronnen ontsluiten en combineren
 2. Data opschonen en transformeren
 3. Data modelleren
 4. Data analyseren en berekeningen maken
 5. Visualiseren en weergeven in dashboards
 6. Publiceren en weergeven op elk device of gebruiken in software applicaties

De desktop applicatie heeft twee gezichten waarbij onderscheid is gemaakt tussen de data en de desbetreffende bronnen en het model met de daarbijhorende visualisaties. De achterkant van de tool is een krachtige data reader en transformator en aan de voorkant wordt de data in een model gestopt en kunnen met Power BI prachtige visualisaties worden gemaakt.

De achterkant – waar Power BI queries verzameld – is bedoeld om databronnen te ontsluiten, te combineren en transformeren. Met verschillende technieken en een waslijst aan connectoren is Power BI uitermate flexibel en kan het verbinding maken met vrijwel elke databron. Dit kunnen services, databases, flat files en excel bladen zijn. Databronnen kunnen ook worden geconfigureerd. Denk aan locatie- en tijdinstellingen.  Databronnen kunnen in de cloud aanwezig zijn, bijvoorbeeld als Azure SQL Database, maar kunnen ook afkomstig zijn van een andere cloud service (50 koppelingen mogelijk), bijvoorbeeld SalesForce, Microsoft Dynamics CRM of MailChimp. Niet alleen clouddata, maar ook bestaande databases (on-premise) kunnen gebruikt worden, dit gaat door middel van Microsoft Power BI Gateways, waarbij het zelfs mogelijk is om de data te verversen en bijna real-time weer te geven in de cloud dashboards en rapporten van Power BI.

Nadat data is geïmporteerd kunnen met behulp van Power Query M complexe transformaties worden toegepast om de data op een goede manier aan te bieden om te worden gemodelleerd. Met Power BI kunnen verschillende data bronnen worden gecombineerd om later te gebruiken in de visueel weer te geven inzichten. Power BI kan goed uit de voeten met een ster model van dimensies en feiten. Wat wij in de praktijk vaak tegenkomen is dat het model van Power BI vrij eenvoudig kan worden geoptimaliseerd en een veel efficiënter resultaat opleveren. De volgende tips halen al snel meer uit een model:

 1. Het ligt voor de hand maar in bijna overal komen we het tegen: ongebruikte tabellen of kolommen. Dit zou in elk model moeten worden vermeden.
 2. Probeer ook om distinct counts op kolommen met hoge kardinaliteit te vermijden.
 3. Voor een goed presteren van de tool is ons advies om goed na te denken over het benodigd detailniveau in de rapportages. Hoe meer data Power BI moet verwerken, hoe meer tijd hiervoor nodig is. Dit kan worden vermeden door geen onnodig hoog kardinaliteit van de data op te slaan.
 4. Maak gebruik van Integers in plaats van Strings, waar mogelijk.

Aan de voorkant worden visualisaties gemaakt en bestaat uit drie onderdelen:

1. Rapport

Dit gedeelte maakt het mogelijk voor gebruikers om de beschikbare data drag-and-drop te importeren in visualisaties en weer te geven op dashboards. Deze informatie kan vervolgens gepubliceerd worden naar de cloud, zodat ze te gebruiken zijn door collega’s of in software applicaties. Daarnaast kunnen krachtige functies worden losgelaten op de data. Power BI is erg goed in tijdsberekeningen door ingebouwde functies. Maar eigenlijk is er heel veel mogelijk met DAX (Data Analysis Expressions), een taal die we kennen van SSIS en Excel.

CALCULATE(<expression>,<filter1>,<filter2>..)  | Met de CALCULATE functie kan een meetwaarde worden bekeken met de bril die je opzet die wordt gespecificeerd als filter. Dit kan elke voorwaarde zijn op een tabel of kolom.

FILTER(<table>,<filter>)  | De FILTER functie wordt gebruikt om een subset van een tabel of een expressie op te halen.

ALL(<table> or <column>)  | De functie ALL wordt gebruikt om alle rijen van een tabel, of waarden uit een kolom, waarbij alle filters worden overgeslagen.

TOTALYTD(<expression>,<dates>[,filter>][,<year_end_date>])  | Dit is een krachtige functie die data oprolt over tijd tot de peildatum. De YTD (year to date) doet dit voor een heel jaar. Bestaat ook voor QTD (quarter to date) en MTD (month to date).

SAMEPERIODLASTYEAR(<dates>)  | Geeft de datum van een jaar terug. In combinatie met een YTD functie kunnen verschillen over een jaar, kwartaal of maand worden berekend.

2. Data

Data uit het model, welke is verdeeld over de tabellen van het ster schema, kan hier worden bekeken en onderdelen kunnen onzichtbaar gemaakt voor de eindgebruikers.

3. Model

In het model worden relaties gelegd tussen de verschillende tabellen zodat deze dimensioneel kan worden gebruikt in de visualisaties. Power BI is een Windows Applicatie en om deze te gebruiken dient er een Power BI abonnement aangeschaft te worden.

snip_20160602100249

Microsoft Power BI Gateways

Mgatewayet de Power BI Gateway is het mogelijk om bestaande databronnen, on-premise, te connecten zodat deze gebruikt kunnen worden in de Power BI dashboards. De Gateway is er in twee varianten; de Personal en de Enterprise variant. De Gateway is een software applicatie die de synchronisatie verzorgd tussen de databron en de Power BI cloud. Uiteraard heeft de Enterprise variant meer mogelijkheden, o.a. Live Connection to Analyses Services en DirectQuery voor SQL Server.

Microsoft Power BI Mobile apps

De Power BI gepubliceerde dashboards zijn op mobiele apparaten te bekijken. Er zijn apps beschikbaar voor iOS (iPad of iPhone), Apple Watch, Android phone en Windows 10 telefoons. Met de mobiele app is het o.a. mogelijk om interactie te hebben met de rapporten, en alerts te ontvangen als er data wijzigt.

Microsoft Power BI Embedded

Power BI Embedded is een Microsoft Azure service die het mogelijk maakt voor developers om interactieve rapporten te gebruiken in web- en mobiele applicaties.  De bestaande architectuur of opzet van deze applicaties hoeft hiervoor niet aangepast te worden en zodoende is het gebruik van Power BI Embedded een laagdrempelige manier om visualisaties te maken en te gebruiken. Gebruikers van de web- of mobiele applicatie hebben geen licentie nodig van Power BI. De Software leverancier betaalt alleen het gebruik van de Power BI visualisaties (o.a. per weergave). Er zijn een groot aantal datasources beschikbaar, dit zijn o.a. Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse en Spark on Azure HDInsight. De autenticatie en authorisatie van de visualisaties verloopt middels App Tokens.

flowchart

 

Power BI en Azure Active Directory B2B

Power BI was een tool die zich richtte op maar een taak: het in staat stellen van mensen en organisaties beslissingen te maken op basis van intelligent verworven inzichten. Met de laatste update van Power BI laat Microsoft een nieuwe kant zien: Azure Acive Directory business-to-business collaboration. Deze techniek maakt het nu ook mogelijk om je rapporten en dashboards te delen met mensen van buiten je organisatie. Zo kunnen beslismomenten al buiten de organisatie worden gestuurd met relevante en actuele informatie.

Hoe werkt dit? In Azure Acive Directory business-to-business kan je mensen uitnodigen en toevoegen aan de organisatie subscriptie van Azure, met hun eigen e-mail adres en wachtwoord. Dit kan in de Admin portal, waar external users worden toegevoegd onder Azure Active Directory > Users and groups > All users > New guest user. Ook Powershell maakt het mogelijk om external users toe te voegen.

Hoe zit het dan met licenties? Er zijn drie manieren waarop externe gebruikers kunnen worden gelicentieerd.

 1. De host organisatie is in het bezit van Power BI Premium. Externe gebruikers kunnen worden toegevoegd zonder dat zij een Power BI licentie nodig hebben.
 2. De host organisatie wijst een pro licentie toe aan de externe gebruiker. Ook dan hoeven externe gebruikers zelf geen licentie aan te schaffen.
 3. De externe gebruiker heeft zelf al een pro licentie.

Ook de beveiliging is dichtgetimmerd met Row Level Security, waar Power BI en Azure AD al zo sterk mee omgaan. Voor externe gebruikers kan ook toegang op regelniveau worden geregeld.

Zelfs on premise oplossingen zoals SQL Server Analysis Services of SQL Server kunnen met het externe e-mailadres worden benaderd, dankzij de Azure data gateway. Dit kan eenvoudig worden gedaan door de externe gebruiker te mappen met een gebruiker in de AD van de on premise server.

DataVibes en Power BIPowerBIDataVibes

De DataVibes collega’s staan voor u klaar om u te helpen met de implementatie van Power BI binnen uw organisatie. Uiteraard kunnen wij u eerst adviseren en een plan opstellen voordat uw project start. Ook leveren wij vanuit de DataVibes Academy training en opleiding van (eind) gebruikers om uw collega’s snel op weg te helpen met Microsoft Power BI.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

 

 

 

 

 

Geen reacties

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact