Data Strategy

Het meetbaar maken van de business strategie kan door deze te koppelen aan de data strategie. Korte – en lange termijn doelen moeten gemeten kunnen worden. Op deze manier kan de organisatie waar nodig bijsturen en krijgt zodoende meer grip op de gestelde doelen. Samen bepalen we een strategie zodat de enorme groei aan data ook in de toekomst kan landen op uw data platform.

Data Architecture

Onder Data Architecture verstaan wij de functionele realisatie van het data platform, als in methodes, backend- en frontend tooling, maar ook de organisatie gereed maken voor het gebruik van informatie. Dit doen we samen met de key-users en verantwoordelijken.

Data Engineering

Bij het Data Engineering verzamelen we de data in een data platform voor analysedoeleinden. Bij Data Engineering gaat het om de realisatie en implementatie van de informatievoorziening, zowel backend ( ETL / Databases / Datawarehouse ) als frontend ( reporting / analyses ).

Data Analytics

Door de toenemende hoeveelheid aan interne en externe beschikbare data staan organisaties voor een enorme uitdaging. Hoe krijg je deze enorme hoeveelheid data inzichtelijk zodat men de juiste beslissingen kan nemen? . Data Analytics helpt u bij het selecteren van de juiste tooling voor het analyseren van deze grote hoeveelheden data. Visualisatietools, bijvoorbeeld proces-mining, kunnen u trends laten zien op basis waarvan u betere beslissingen kunt nemen.

Data Science

Data analyse geeft waardevolle kennis die de organisatie in staat stelt om betere beslissing te nemen. Data science automatiseert het verkrijgen van deze kennis in data producten. Deze dataproducten worden gebruikt om complexe kennisintensieve processen te automatiseren.

Contact