Home > Business Intelligence

In het huidige digitale landschap slaan we steeds meer data op, zowel intern als extern, bewust en onbewust. Of het nu een CRM / ERP applicatie is of het surfgedrag van de klant op uw website, al deze data wordt vastgelegd. De kunst is om uit al deze data stuurinformatie te halen en deze in uw voordeel toe te passen. De kloof of het gebied tussen uw data en stuurinformatie wordt Business Intelligence (BI) genoemd.

busines-intelligence-icon

Er heerst nog altijd de perceptie dat Business Intelligence zelfsturend is en al uw problemen op zal lossen, echter is een BI oplossing zo slim als de organisatie zelf. Zonder een duidelijke strategie, missie of visie zal uw BI project niet slagen, er is immers niet duidelijk waarop een organisatie gaat sturen en daardoor loopt men voorbij aan de essentie van BI, het inzichtelijk maken van de stand van zaken ten op zichten van de gestelde doelen.

Het is van belang om eerst inzichtelijk te hebben wat de kritische succesfactoren zijn en hoe deze door middel van KPI’s te monitoren zijn alvorens überhaupt aan BI te denken.

Contact